Nachtkeatsers misse de bal net

Justerjûn wie it fanôf njoggen oere oant sneintemoarn in drokte fan belang op it sportfjild. Dêr wie it Qlubb nachtkeatsen. De mingde partueren keatsten mei in sêfte en gruttere bal as oars. Sa koene se yn de tsjustere nacht de bal hast net misse. Hjir alle keatsútslaggen fan dit wykein.