Muzuder Rock

Op sneon 12 maart 2016 steane û.o de Fryske oerpunkers fan Murder Inc. III op it podium fan Muzuder Rock.
Mar ek Icky Pack, Hotstop, en in spesjal act spylje yn Café Bar de Welp, fan 21:21 oant ca. 1:59 en 59 seconden.
Kom sneon foar €9,99 genietsje fan Muzuder Rock.
PS Eardopkes binne by de yngong te krijen.