Muurkaatsen

4 augustus is er muurkaatsen; voor de welpen en pupillen om 10: 00 uur inleg 2 euro. Opgave bij Andreas Moos.
Voor de senioren ( incl schooljeugd)  is er om 13:00 uur kaatsen. Inleg 5 euro opgave bij Willem Fopma.
Sponsor is Schildersbedrijf Ronald Talsma.