Murphy’s quiz

De Hearrefean-fans út fak 15, rij 8 mei wissel, en de volleyballers gongen jim as winners foar. Mar hokker ploech wint dizze kear Murphy’s Quiz? Jou jim gau op foar dizze moaie doarpsjûn foar jong en âld.