Murphy’s quiz

Sneon 24 novimber is der jûns op ’e boppeseal fan it kafee Murphy’s quiz. 8 spannende rondes, foar jong en âld, mei muzykfragminten, foto’s,fragen en…
It antwurd leit grif op it puntsje fan jim tonge!  Der wurdt spile mei teams fan minimal 3 en maksimaal 6 persoanen Opjaan kin fia: sanne_bijl@hotmail.com 06-48040319 of by Jeroen van Dijk 06-51525180