Murphy’s kwis

Sneontejûn is om 20.00 op’e boppeseal Murphy’s kwis. Wa wint dit jier dizze spannende kenniskwiz, mei fragen oer in ferskaat oantal ûnderwerpen.
Ynfo en opjaan kin by Agatha Vermeulen as Jeroen van Dijk, tel 601541