Moestuin te huur

Wil je groter moestuinieren dan met moestuintjes van AH? Bij de moestuinen op de dwinger ten zuiden van Reduzum is een perceel van ongeveer 35 vierkante meter vrijgekomen.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan Hofsteenge, Haedstrjitte 49, telefoon 601449.