Milieupas gemeente Leeuwarden

Onlangs is per woonadres een milieupas van gemeente Leeuwarden verstrekt. Met deze pas kunt u als bewoner (grof)afval naar de milieustraat in Grou of Leeuwarden brengen.
De milieupas is gekoppeld aan uw huisadres en dient bij verhuizing achtergelaten te worden in de woning. Bij verlies of diefstal kunt u bij Omrin tegen betaling van €15,-, een nieuwe pas afhalen.