Mid Fryslân werom yn haadklasse

Nei fiif jier is de kuorbalklub Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 werom yn de haadklasse. Ofrûne wykein giene der twa bussen fol supporters nei Vriezenveen om harren team oan te moedige. Dat it fertuten dyn hat kinne jimme lêze yn it ferslach op de site fan Mid-Fryslân.