Merkepartij loterij

Zondag 5 september komen de 1e klas heren en dames, zoals elk jaar, kaatsen op de Merkepartij. Op deze dag is er ook altijd een verloting met mooie prijzen. Vanaf vrijdag 27 augustus gaan de vrijwilligers langs de deuren om lootjes te verkopen in Reduzum, Friens en Idaerd. Voor €1 heeft u al een lot en voor €5 krijgt u maar liefst 6 loten.