Merkeboekjes

Het merkeboekje is klaar! Binnenkort ligt deze bij de bewoners van Reduzum, Friens en Idaerd in de brievenbus of op de deurmat. Niet iedereen zal op dezelfde dag het boekje ontvangen. Per straat of dorp kan dit verschillen. De merkekommisje doet haar best alle boekjes z.s.m. rond te brengen.
Mail bij vragen of opmerkingen naar: rfi.merke@gmail.com