Merke

No’t it oankommend wykein merke is, moat de bûtenboel fan it kafee der op en top útsjen. Dat Jeroen spuitet foar dy gelegenheid de boel noch mar ris skjin.

Merke programma