Merketema 2022

De merke, it duorret noch in oantal moannen en dan is it wer safier. Fan 2 o/m 5 septimber is der feest yn de trije doarpen. It tema foar 2022 is Halloween/horror.