Merke race

Zaterdagmiddag 6 september zijn er op het sportveld de gebruikelijke spelletjes. Dit jaar een spectaculaire “Merke race”. Tot nu toe zijn er al een aantal teams samengesteld door de aangewezen “Captains”. Dat zijn de volgende personen; Joost Bergsma Hennie Tiesema Hans Brinskma Willem Fopma Sepkje Tiesema Geesje Bloem Klaske Okkinga Boele de Vries Hedzer Fennema Peter Tolsma Bernhard Spoelstra Maar……..er kunnen nog meer mensen meedoen!! Elke ploeg moet bestaan uit 6 personen waarvan in ieder geval 1 iemand jonger dan 15 jaar moet zijn en 1 iemand ouder dan 50 jaar. Je kunt je nog opgeven op de Neisimmerfair bij het kraampje van de Merkekommisje, of bij één van de Merkekommisjeleden tot zaterdagmorgen 6 september 10.00 uur! De spelletjes zijn alleen voor personen die hebben ingetekend op de Merkelijst.