Merke nieuws

Afgelopen weken heeft de merkekommisje een aantal keer vergaderd. Achter de schermen zijn ze druk bezig met de voorbereidingen voor de merke.
Hoe dit er precies uit komt te zien is voor de merkekommissie nog onzeker maar na de persconferentie van 13 augustus zal er meer duidelijk worden.
Hopelijk kunnen dan de krukken weer van de bar af.