Memmesiel

Sterke Froulju is een Friestalige theatergroep. Zij spelen ‘Memmesiel’ .
Vier vrouwen in de gevangenis. Misdadigers zijn het. Lang gestraft. Zij zitten er niet voor wat kattenpis. Maar er is meer dan het vreselijke delict dat ze hebben gepleegd. Over dat delict praten ze niet. Ze hebben het over hun “hotel en hun appartement”, om de boel wat te verzachten. Een theatervoorstelling met heftige taferelen en veel humor.
Zaterdag 26 maart om 20.00 uur in Lokaal van Idaard.