Mei lege mage nei skoalle

In moarnsbrochje is in goed begjin fan de dei. Dêrom brochten âlders juster harren bern mei lege mage nei skoalle. Dêr stie yn ’t ramt fan it ‘Nationaal schoolontbijt’ in moarnsbrochje klear.