Mei de kop yn de wyn

Remco Dijkstra en Duco Kooistra binne de twa nije moolners fan de wynmûne groep. Om se in bytsje paadwiis te meitsjen, krigen se in rûnlieding troch de mûne. En sa boppe yn hawwe je fansels in moai útsicht oer de omjouwing.