Meerkamp gymnastiekverenigingen

Zaterdag 17 mei a.s. organiseert Gymnastiekvereniging Stânfries een meerkampwedstrijd waaraan ook gymnasten van Gymnastiekvereniging UDI uit Warga meedoen. Het beloofd een mooi evenement te worden!
Vooral omdat Redúster Elske Tolsma, die tot 2 jaar terug nog de gymjuf van Gymnastiekvereniging Stânfries was, nu de trainster van de Wergeasters is.