Medicijnenbewaking OZIS

Sinds de toetreding tot de Dokterswacht Friesland wordt de medicatie in de avond/nacht en weekenddienst verstrekt door een andere apotheek. In het kader van een betere medicatiebewaking gaat de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wirdum zich binnenkort aansluiten bij de Stichting OZIS-Fryslan.