Maximum ledenaantal 550 bijna bereikt

De borden bij binnenkomst van de dorpen geven het maximumaantal leden (550) bijna aan. Een fantastisch resultaat! Ligt jouw aanmeldformulier nog op een stapel post? Lever het aanmeldformulier via een onderstaand bestuurslid s.v.p voor 1 juli in.  Potentiële leden buiten de postcode 9007,9008 en 9009 komen op een reservelijst te staan. 
Arjen van Balen      Beslingadyk 2                 Friens
Wybo Palstra          Friesmawei 5                  Idaerd
Jeljer Zijlstra           Master Gorterstrjitte 42   Reduzum