Maud

De earste al op in bernefyts
al is it noch in lyts mantsje
en hjir leit wer
dochs o sa lyts
de twadde yn ’t ledikantsje.