Masterplan Reduzum 2010-2020

It masterplan is sneon hûs oan hûs lâns brocht. As der minsken binne dy’t gjin masterplan krigen ha, dan kinne dy har melde by de sekretaresse fan Doarpsbelang, Geeske Smorenburg (602164). Dan soarget sy derfoar dat sy noch in boekwurkje yn de bus krije!