Maitiid – Himmeltiid

Yn gearwurking mei de skoalle en de sportstifting starte 21 & 22 maart de jierlikse himmeldagen. De bern fan skoalle sille yn de omjouwing fan skoalle de rommel opromje. De leden fan de sportstifting dogge dit rûnom de sportfjilden. Foar de strjitten wurdt der in berop dyn op de bewenners.
Sa kinne we dan meimekoar skjin en opromme de maitiid yn