Mag de nieuwe dorpsmolen wel of niet?

Op 30 April jl. heeft het windmolenbestuur een zitting bijgewoond van de Raad van State in Den Haag. De Raad van State had de betrokken partijen uitnodigt meer informatie te geven over hun conflict. De artikelen in de Leeuwarder Courant en op de Omrop Fryslân geven de indruk dat de provincie weer onze molen had afgewezen. De Raad van State buigt zich nu echter over dat probleem en zal daarover ergens medio juni een uitspraak doen.