Maaityd

It is griis en grau bûtendoar. It binne de donkere dagen foar kryst. Mar oan de Haven liket it wol maaitiid. Dêr stekke titelroaskes eigenwiis de kop al boppe de grûn.