Lucinda is Lena

Juf Lucinda (groep 4/5/6) hat it op ’t heden smoardrok mei har rol fan Lena yn it iepenloftspul ‘Jou my wjukken’. De spilers soargje foar in jûn mei wille, mar ek mei mominten om stil fan te wurden. Soene de bern ek sa ûnder de yndruk wêze fan dizze juf?