Lopende zaken Meldpunt

Om beter te laten zien welke meldingen binnenkomen bij het meldpunt, wat de stand van zaken van een melding is én om dubbele meldingen te voorkomen staat er een lijst met meldpuntzaken op de site. Deze zal regelmatig worden geactualiseerd. Heeft u iets gezien dat aandacht nodig heeft, kijk dan eerst in deze lijst of er al een melding is gedaan. Hier kunt u zien hoe u een nieuwe melding door kunt geven: www.reduzum.com/reduzum/meldpunt/