Looppad tussen buorren- haven vervalt

Het looppad tussen haven 13 en haven 15 komt te vervallen. Elkien heeft de grond, waarop het stuk waar het pad ligt, verkocht aan naastliggende percelen.
Binnenkort zal dit doorgangspad niet meer bestaan.