Lippi nije bondscoach Itaalje

As de saken foar slachter Sixma wat minder wurde, dan kin hy altiden noch grau jild fertsjinje yn de fuotbalwrâld. Syn frou sil namlik nei Itaalje en wurdt dêr de nije bondscoach. Lês fierder