Linepraat ferskynt letter

Troch in mankemint oan stencilmasine, ferskynt de Linepraat letter as men went is. De redaksje fan de doarpskrante docht der alles oan om der foar te soargjen dat de linepraat dit wykein noch by jim yn de bus sit.