Liespôle te huur

Het college van kerkrentmeesters biedt een perceel grasland met bomen en rietkransen gelegen aan It Swin te huur aan.
Het gebruik van dit perceel, plaatselijk bekend als ‘De Liespôle’ zal in overeenstemming moeten zijn met de agrarische bestemming.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Siep van Lingen.