Lid in De Orde van Oranje Nassau

Vandaag heeft Wietske Jorna-Hettinga uit handen van burgemeester Crone de onderscheiding Lid in De Orde van Oranje Nassau gekregen.
Dit kreeg ze o.a voor haar activiteiten bij Vrouwen van Nu, als organisator van collecte Epilepsiefonds Reduzum, koster en verzorgster bloemen in rooms katholieke kerk Wytgaard, bestuurslid tennisvereniging Stânfries en chauffeur van schoolbus.