Licht op maat…

In het kader van het project ‘Het donker belicht’ worden in de gemeente Leeuwarden diverse lichtmasten uitgeschakeld.
Vanaf september worden in Reduzum (38) en Ideard-Hoflan-Eagum (6) lantarenpalen uitgeschakeld. Door minder straatverlichting wordt er niet alleen bespaart op energie- en onderhoudskosten, maar is ook milieuvriendelijker en duurzamer.
Aanvullende informatie kunt u vinden op www.leeuwarden.nl/verlichting