Lêste skoaldei

It waaide dat it rikke fan ‘e moarn, mar alle bern dienen fleurich mei oan de Olympyske Spelen: fan Belgyske frites-race oant skye yn Switserlân. As ôfsluting wie der Sjinees iten, optsjinne troch Willem-Alexander en Máxima. Foto’s