Lêste nijs Greidhof

Doarpsbelang hat middels in brief der by Talant op oan trune om foar de jiergearkomste fan 3 april in beslissing te nimmen oer de takomst fan de Greidhof. Oant no ta ha se noch neat heart. Wij hâlde jim op de hichte.