Lessen yn moard

Kommend wykein stiet ROTO mei it komyske stik ‘Lessen yn moard’ op’e planken. Freed en sneon gean se om 20:00 oere los. Woansdei 13 maart is der om 19:30 oere in generale jûn foar de bern fan groep 6, 7 en 8. Sneon is der nei ôfrin live muzyk ûnder yn de kroech!
De spilers binne der hast klear foar sa as jim hjir sjen kinne.