Lessen van Ubuntu

Vanaf februari is er een cursus over het boek ‘Lessen van Ubuntu’. Met kerst overleed Desmond Tutu. De leider uit Zuid-Afrika die samen met Nelson Mandela tegen apartheid streed.  Ze wilden een nieuwe gemeenschap opbouwen. De manier waarop ze dit deden was met de filosofie van Ubuntu.  Dus hoe leren we, in een tijd waarin mensen steeds meer van elkaar vervreemden, om bruggen te bouwen? Heb je belangstelling om mee te doen? Geef je dan op bij Liesbet Geijlvoet. De datums en tijden worden in overleg vastgelegd. 0620613138/ e.geijlvoet@kpnplanet.nl