Lekker ite mei André

In top middei foar de kuorballers en keatsers op it sportfjild. Net allinich sportive ynspanning yn de wedstriid, mar ek ûntspanning nei ôfrin yn de kantine. André Zijlstra, haadsponsor fan Eetcafé ’t Goede keatspartij, hie foar de oanwêzigen lekkere hapkes makke. En dat smakke fansels poerbest.