Lege flesse-aksje

De jeugd is drok dwaande mei in lege flesse-aksje foar Oekraïne. Jesse, FeddeTabe, Daam, Tynke en Margriet sammelje lege flessen yn. Se gean hjirmei troch oant freed. Dus drink gau de flesse leech en jou him mei. Tuskenstân €157.