Leeuwarden gaat in beroep tegen weigeringsbesluit GS voor windmolen

Het college van b. en w. van de gemeente Leeuwarden heeft Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Fryslân gevraagd ontheffing te verlenen van de Verordening Romte in verband met het vervangen en vergroten van de windmolen nabij Reduzum. Het plaatsen van een grotere windmolen is in strijd met het bestemmingsplan en de Verordening Romte.