Leeshulpen gezocht

Juf Berber en juf Hilly zoeken voor dinsdagochtend en donderdagochtend leeshulpen . Het lezen begint om 8.15 en duurt niet langer 20/30 minuten. Op dit moment zijn er nog onvoldoende leeshulpen om van start te kunnen gaan. De bedoeling is om per twee kinderen één leeshulp te hebben.
Zijn er ouders,pakes, beppes, of dorpsgenoten die eventueel zouden willen helpen?