Ledenmeters voor de doarpsmûne

Na maanden hard werken zijn de vergunningen binnen, alle procedures doorlopen en de subsidie aanvraag ingediend. Met de toekenning van de subsidieaanvraag is het mogelijk om als coöperatie jaarlijks ongeveer 25.000 euro in de Mienskip en het verenigingsleven te investeren. Echter om maximaal te kunnen profiteren is het nodig dat ieder huishouden lid wordt van deze coöperatie en zo kan meebeslissen aan welke doelen de opbrengst kan worden toegekend. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt om die leden bij elkaar te krijgen.