Led ferljochting op sportfjild

‘Als eerste voetbalstadion in Nederland krijgt het Philips Stadion led-sportveldverlichting , dat voldoet aan de strengste eisen van internationale televisiezenders en sportfederaties.
Fansels is Reduzum gjin Eindhoven, en ús sportfjild is gjin PSV-stadion. Ek dogge Electra Reduzum en Hiemstra Installatie Techniek dizze put mei in stik minder minsken as it grutte Philips. Mar we kinne der wol grutsk op wêze dat we foaroan stean mei de tapassing fan duorsume technieken.