Lammetjesdag

It is maitiid en dat bestjut folop drokte by de skieppeboeren mei lammerij. Juster gongen de bern fan de groepen 1 oan te mei 5 nei Sjoerd en Nynke oan ‘e Buorren. Hjir wie it feest, it wie lammetjesdag. De bern koene de lamkes aaie, bisten iten jaan en der koe ommeraak boarte wurde op it hiem.
Oare wike komme de pjutten op besite.