Lammetiid

Foar mannich (hobby) boer brekt wer in drokke tiid oan. De lammetiid. Daam de Boer hat de earste lamkes al yn ‘e stâl. It lytse spul bliuwt earst binnen. Mar as it meikoarten wer moai waar wurdt, kinne we se yn it lân derteljen sjen.