Laatste inspectie

Vandaag kwam de heer Ko Nijn weer op school om te controleren of alles goed was met Pluisje, het konijn uit groep 4/5. Hij vertelde dat Burgemeester T. Baas niet op het konijn kon passen, omdat hij al op 115 konijnen past. Daarom logeert Pluisje nu bij juf Hilde in de klas.
Voor vragen over deze konijnenlogica kunt u terecht bij leerlingen uit groep 4/5.