Kunst in de kerk

Tot en met 10 september zijn elke zaterdagmiddag tijdens Kerkepad de kerken in Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens open. In de Redúster kerk is een expositie te zien van schilderijen, tekeningen en beelden van eigen inwoners.