Kuierje om it doarp

De boudyk nei It Swinlân is tydlik en moat aanst wer fuort. Doarpsbelang hopet al dat der fuort dêrnei begûn wurde kin mei de oanlis fan in fuot (skelpe) paad, dat oer de kaden fan It Swin en …Lês fierder