Kuierders allegear oer de streep

Nei trije jûnen rinnen krige Peter van der Meulen justerjûn út hannen fan Minke Jorna syn medalje. De kuiertrijedaagse koe dit kear oer fiif dagen rûn wurde. Mei sa’n 150 dielnimmers wie it wer in tige slagge evenemint fan de Aktiviteitekommisje.